0436012221

Slide background
Slide background
Slide background

 

Ziekenvervoer

Wanneer u zelf niet in staat bent om naar een ziekenhuis of medisch specialist te gaan voor een medische behandeling, kunt u gebruik maken van het zittend ziekenvervoer. Om gebruik te maken van dit vervoer, heeft u een machtiging nodig. U kunt een aanvraag tot zittend ziekenvervoer indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit formulier dienen u en de behandelend arts in te vullen.

Indien u in het bezit bent van een machtiging, kunt u gebruik maken van het ziekenvervoer van Taxi van Loo. Wij rijden voor nagenoeg alle zorgverzekeraars en nemen alle administratieve handelingen met betrekking tot het declareren van de kosten bij u uit handen. Houdt er wel rekening mee dat alle zorgverzekeraars een eigen bijdrage rekenen voor dit vervoer.

Onze gemotiveerde chauffeurs zijn allemaal in het bezit van het diploma Levens Reddend Handelen. Jaarlijks vindt er nascholing plaats wat tevens een vereiste is binnen het TX-Keurmerk.

Heeft u vragen over het aanvragen of verlengen van een machtiging? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of met Taxi van Loo.